ಸಂಪರ್ಕ

ಕುಲಸಚಿವರು
ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ – 580005
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ, ಭಾರತ
ದೂರವಾಣಿ  0091-836-2214420
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 0091-836-2745276 

ಮಿಂಚಂಚೆ 
ಕುಲಸಚಿವರು :  registrar@uasd.in


ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ತಾಣ : http://www.uasd.in
ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ತಾಣ :  http://www.uasd.edu